Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. Beş yılı aşkın bir ihtiyari uygulamadan sonra 12.10.2017 tarih 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3 hükmüyle 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir. 06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanun m.20 hükmüyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren bu Kanunun 4’üncümadde- sinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur. Son olarak da 22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanun m.59 ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A madde hükmüile 6502 sayılı Kanuna göre tüketici işlemi niteliğinde olan ve tüketici hakem heyetlerinin görev kapsamında olmayan tüketici mahkemelerinde görülecek davalarda dava şartı arabuluculuk usulünün uygulanması kabul edilmiştir.

Kapsam:

BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASINA İLİŞKİN GÜNCEL MEVZUAT

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKUNDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Ticari Davalar

Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri

Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri

Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri