Özdoğan Arabuluculuk

Özdoğan Arabuluculuk Merkezi (Özdoğan Arabuluculuk), Kahramanmaraş’da kurulmuş olup, Türkiye’nin birçok noktasında ülkemizde arabuluculuğun hayatımıza girdiği günden bu yana faaliyet göstermektedir. Özdoğan Arabuluculuk, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tespit edilmiş kural ve yöntemlere tabi olarak, özel eğitim almış, uzman hukukçu-arabulucuların yüksek etik kurallara bağlı olarak çalıştığı bir merkezdir. Özdoğan Arabuluculuk için arabuluculuk faaliyetinin çözüm odaklı ve etik değerlere bağlı bir şekilde yapılması öncelikli ilkedir. Arabulucularımız herkesin kazançlı çıktığı alternatif çözüm yollarını bulmak için tarafları teşvik ederek birlikte çalışmakta ve tarafların kendi özgür iradeleriyle çözüme ulaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Özdoğan Arabuluculuk, arabuluculuk faaliyetlerinin dışında güçlü kadrosu ile arabulucuların yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlar için seminer ve atölye çalışması gibi iş başında öğrenme fırsatları yaratan organizasyonlar düzenlemektedir. Özellikle kurum ve kuruluşlara arabuluculuk konusunda tüm iş süreçlerine katkı sağlayacak yaklaşımları tanıtmayı amaçlayan Özdoğan Arabuluculuk böylelikle aslında bir kalite ve itibar aracı olarak da “arabuluculuğun” tanınmasını sağlamaktadır. Özdoğan Arabuluculuk kurucuları ve arabulucuları Türkiye’nin birçok yerinde yaptıkları atölye çalışmalarının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği’nin birlikte ülkemizde arabuluculuğun hayatımıza girdiği günden bu yana arabuluculuk konusunda gerçekleşen en büyük proje olan “Türkiye’de Adalete Erişimi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarıyla Güçlendirme Projesinin” iki yıl süreyle yükleniciliğini üstlenmiş ve projenin İngiltere Büyükelçiliği ve Adalet Bakanlığı ile birlikte hayata geçmesini eşgüdümünü gerçekleştirmiştir. Özdoğan Arabuluculuk kurucuları, bu projede dünyanın birçok noktasından uzman arabulucuları arabulucular ve kurumlarla buluşturmuş; ülkemizde arabuluculuğun bugüne kadar gerçekleşen en büyük başarı hikayelerinden birisine imza atmışlardır. Özdoğan Arabuluculuk için varoluş sebeplerinin başında, Türkiye’de arabuluculuğun gelişimine hizmet vererek toplumda uzlaşı ve barış kültürünün yerleşmesi gelmektedir. Özdoğan Arabuluculuk olarak kısa sürede elde ettiğimiz ciddi başarılarımız ve deneyimimiz üzerinde yükselen değerlerimiz, yenilikçi misyonumuz ve fark yaratan vizyonumuz ile verdiğimiz arabuluculuk hizmetlerini her geçen gün daha nitelikli hake getirerek sunmak en büyük amacımızdır.

  • 2500+ Müşteri Danışmanlığı
  • 1800+ Başarılı Vaka

Av. Arb. Seçkin Özdoğan

Kahramanmaraş doğumludur. 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrasında 1 yıl California/ABD'de bulunarak San Diego State Üniversitesi'nde Hukuk İngilizcesi eğitimi almıştır. 2020 yılında Gaziantep Üniversitesi Ekonomi Hukuku programında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2019 yılından bu yana Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.. Arabuluculuk siciline 22799 sicil numarası ile kaydolarak arabulucu olarak görev yapmaktadır.

Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz?

Kahramanmaraş ilinde 10 yıla yakındır Arabuluculuk hizmetleri veriyoruz.

Spor Hukuku ve Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildiği, özel hukuka tabi uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur.

Sigorta Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

TTK’nin altıncı kitabında düzenlenen sigortaya ilişkin hususlardan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Özel hukuk uyuşmazlıklarının dostane/barışçıl/alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı