Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildiği, özel hukuka tabi uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur.

Spor sektöründe arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıklardan bazıları aşağıdaki gibidir:

– Federasyonlar, kulüpler, sporcular, teknik direktörler, antrenörler, menajerler, sağlık personeli ve müsabaka organizatörleri gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi spor ile ilgili her türlü sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar,

– Yayın hakları sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,

– Fikri haklar, marka haklarına ilişkin uyuşmazlıklar,

– Antrenman veya maç esnasında yaralanmalardan ötürü tazminat talepleri,

– Haksız fiilden doğan uyuşmazlıklar

Arabulucuya başvuru, davanın açılmasından önce veya dava açıldıktan sonra olabilir.Bu konuda hakim tarafları arabulucuya başvurma konusunda teşvik edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine 30 içinde olumlu cevap gelmez ise teklif reddedilmiş sayılır.HUAK madde 13 bu konuyu tanımlamıştır. HUAK madde 17/4’e göre , icra mahkemesi  tarafından  icra edilebilirlik şerhi verilen , belge arabulucu tarafından Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilerek 5 yıl süreyle saklanmalıdır.

Burada belirtilmesi gereken konu, anlaşma belgesinin bir  ilam olmamasından dolayı , analaşma belgesine karşı kanun yollarına başvurunun mümkün olamamasıdır.Burada ancak irade fesadı hallerinden yola çıkarak iptalinin istenebileceğidir.