Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ülkemizde zorunlu dava şartı olarak ilk defa 2018 yılında işçi alacakları bakımından 2019 yılında ise ticari uyuşmazlıklar bakımından uygulanmaya başlanmıştır. 28.07.2020 tarihi itibariyle de tüketici uyuşmazlıklarında ( sağlık hukuku arabuluculuk da bu kapsamda olup ) dava şartı arabuluculuk uygulaması yürürlüğe girmiştir. Böylece tüketici uyuşmazlığı kabul edilen tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açılan tazminat davalarında da arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Artık böyle bir iddia ile tüketici mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açmak isteyen kişiler öncelikle arabulucuya başvurmak mecburiyetindedir.

Dava şartı arabuluculuk yanında ihtiyari olarak da uyuşmazlık taraflarından bir tanesinin sağlık hukukunda arabuluculuk başvurusu yapması mümkündür. Tarafların arabulucu huzurunda anlaşmaya varmaları halinde imzalayacakları anlaşma belgesi ilam niteliğinde kabul edilir ve anlaşmaya uyulmaması ihtimalinde tıpkı mahkeme hükmü gibi ilamların icrası usulü kapsamında icraya konabilmektedir.