6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesinin eklenmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.
Bu kanun teklifine göre, parasal sınır olan 10.390,00 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulacaktır.

Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Talepler;

Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Taleplerin belirlenebilmesi için her şeyden önce 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamının ve hangi tür uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinin görev alanına girdiğini tespit edilmesi gerekir. Genel olarak tarafların üzerinde serbestçe taraf edebileceği ve belirli bir tazminat ve alacağı içeren talepler zorunlu arabuluculuğa tabiidir:

 • Kusurlu ve Ayıplı Gayrimenkul Tesliminden Doğan Tazminat ve Alacaklar
 • Kusurlu ve Ayıplı Ürün ve Hizmetten Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
 • Vekalet ( Avukatlık ) Sözleşmesi Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
 • Tıbbi Malpraktis Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
 • Eser Sözleşmesi ( Sipariş Üzerine Mobilya Üretimi, Bahçe Düzenlemesi )
 • Taşıma ( Nakliye ) Sözleşmesi
 • Simsarlık Sözleşmeleri
 • Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Vekâlet Sözleşmesi
 • Bankacılık Sözleşmeleri
 • İnternet , bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere,

her türlü tüketici sözleşmesi ve hukuki işleminden doğan tazminat, alacak ve menfi tespit talepleri zorunlu arabuluculuğa tabiidir.